Gymrooster

Groep 3 maandagmorgen en dinsdagmorgen
Groep 4 dinsdagmorgen en vrijdagmiddag
Groep 5A dinsdagmorgen en donderdagmorgen
Groep 5B dinsdagmorgen en donderdagmorgen
Groep 6 dinsdagmiddag en donderdagmiddag
Groep 7 dinsdagmiddag en donderdagmiddag
Groep 8 dinsdagmiddag en donderdagmiddag

Op donderdag krijgen de leerlingen gym van Jelmar Starke (vakleerkracht gym).

 OBS de Waterlelie

Clusterdirecteur: Pieky Jansen

Schoolcontactpersoon: Bianca Horlings

Albert Verweijstraat 1
9673 BL, Winschoten

0597 - 354404

obsdewaterlelie@sooog.nl