Schooltijden

's Morgens  van 08:30 tot 12:00 uur
Pauze onderbouw van 10.00 tot 10.15 uur
Pauze bovenbouw van 10.15 tot 10.30 uur
's Middags van 13.15 tot 15.15 uur

Groep 1 en 2 zijn op de vrijdag vrij.

Groep 3 is op de vrijdagmiddag vrij.

Op woensdagmorgen gaan de lessen door tot 12.15 uur. Op woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij.

De bel gaat 5 minuten voor aanvang van de lessen, zodat we echt op tijd kunnen beginnen.

 OBS de Waterlelie

Clusterdirecteur: Pieky Jansen

Schoolcontactpersoon: Bianca Horlings

Albert Verweijstraat 1
9673 BL, Winschoten

0597 - 354404

obsdewaterlelie@sooog.nl