Vakantie rooster 2019-2020

Zomervakantie 2019  15 juli t/m 23 autustus 2019
Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
 Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 21 februari 2020
 Goede vrijdag 10 april 2020 géén vrije dag
2e Paasdag 13 April 2020
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 Mei 2020
Pinksteren 1 Juni 2020
Zomervakantie 2020 6 Juli t/m 14 Augustus 2020

Overige vrije dagen

Allerheiligenmarkt 4 November 2019 ('s middags)
Studiedag 5 Februari 2020
Studiedag 17 Juni 2020
Studiedag 24 Juni 2020

 OBS de Waterlelie

Clusterdirecteur: Pieky Jansen

Schoolcontactpersoon: Bianca Horlings

Albert Verweijstraat 1
9673 BL, Winschoten

0597 - 354404

obsdewaterlelie@sooog.nl