Vakantie rooster 2021-2022

 

Zomervakantie 2021 12 juli t/m 20 augustus 2021
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
 Voorjaarsvakantie 21 t/m 25 februari 2022
 Goede vrijdag  15 april 2022 géén vrije dag
2e Paasdag 18 april 2022
Meivakantie 25 april tm/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
2e Pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie 2022 18 juli t/m 26 augustus 2022

Vakantie rooster 2022-2023

Zomervakantie 2022 18 juli t/m 26 augustus 2022
Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Goede vrijdag 7 april 2023 géén vrije dag
Tweede Paasdag 10 april 2023
Meivakantie 27 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart  18 en 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 2023 24 juli t/m 1 september 2023

 OBS de Waterlelie

Clusterdirecteur: Pieky Jansen

Schoolcontactpersoon: Bianca Horlings

Albert Verweijstraat 1
9673 BL, Winschoten

0597 - 354404

obsdewaterlelie@sooog.nl