Voor en Naschoolse opvang

Voorschoolse opvang

Samen met Stichting Kinderopvang Winschoten (KiWi) kunnen wij u voorschoolse opvang aanbieden.
Vanaf 07.00 uur 's morgens kunt u uw kind bij KiWi brengen, vervolgens brengt een medewerker van KiWi uw kind(eren) naar school. KiWi is gelegen aan de Zaanstraat 47a te Winschoten. Dit is dichtbij OBS de Waterlelie.


Naschoolse opvang

Al meerdere jaren maken ouders van onze school gebruik van de buitenschoolse opvang (BSO) de Spetters voor de opvang van hun kind(eren) na schooltijd. BSO de Spetters is een dependance van KiWi. Ervaren pedagogisch medewerkers met een kindgerichte opleiding organiseren de BSO. De kinderen worden opgehaald uit school, gaan met elkaar wat drinken met een crackertje of plak koek. Daarna kunnen de kinderen allerlei activiteiten gaan doen zoals knutselen, balspel buiten of in het speellokaal, bouwen met allerlei constructiemateriaal of lekker tutten in de poppenhoek of rustig een boekje lezen.

Informatie of aanmelden

Voor informatie over de kosten en aanmelding e.d. kunt u contact opnemen met KiWi. Zij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer: 0597-431844. Voor meer informatie over KiWi verwijzen wij u naar de website. Op de website vindt u ook het pedagogisch beleidsplan van de BSO.

 OBS de Waterlelie

Directeur: Pieky Jansen

Albert Verweijstraat 1
9673 BL, Winschoten

0597 - 354404

obsdewaterlelie@sooog.nl