Groep 1/2

Dagindeling ochtend

Binnenkomen + spelinloop
De deur van de school gaat om 8.25 uur open. De kinderen mogen bij binnenkomst direct beginnen met spelen, dit is de spelinloop. Deze inloop duurt tot 8.40 uur. De kinderen mogen in de hoeken spelen die open zijn. Dit is aangegeven op het speelwerkbord. De kinderen plaatsen hun naamkaartje onder de afbeelding van de hoek waarin ze willen spelen. De lege plaatsen onder de afbeeldingen van de hoek geven aan hoeveel kinderen er in de hoek mogen spelen. Bovendien hebben veel kinderen steun aan het bord bij het kiezen. Het is overzichtelijk voor ze. De kinderen kunnen op het namenbord zien wie die dag de klassenhulpjes zijn. Zij verrichten de gehele dag diverse hand- en spandiensten zoals tassen uitdelen, gymschoenen meenemen naar het gymlokaal en ze mogen vooraan staan in de rij en vooraan zitten in de kring.

Kring

Om 8.40 uur gaan de kinderen in de kring zitten. Een dagelijks ritueel is het bespreken van de dag, aan de hand van de dagritmekaarten. Daarna volgt een kringgesprek, waarin de kinderen hun eigen belevenissen vertellen. Vervolgens beginnen we met het aanbieden of uitdiepen van het thema uit de methode Kleuterplein.

Spelen en werken

Voor of na de pauze gaan we spelen en werken. De opdrachten worden in de kring uitgelegd. Niet alle opdrachten zijn verplicht voor elk kind, we bieden ook keuzewerk aan. De materialen liggen klaar op de tafels en/of worden door de kinderen zelf gepakt. De kinderen die een verplicht werkje moeten maken plaatsen hun naamkaartje onder de afbeelding van de desbetreffende hoek op het speelwerkbord. Daarna mogen de andere kinderen kiezen uit de overige hoeken. Ze kunnen kiezen uit o.a. bouwhoek, huishoek, knutsel-tekenhoek, computerhoek, hoek met ontwikkelingsmaterialen, leeshoek, taal/rekenhoek, de themahoek, zand/watertafel, kleihoek, constructiehoek en “groep 2” hoek.

Eten + pauze

Om 10.00 uur is het pauze en gaan alle kinderen op het kleuterplein spelen. Om 10.15 uur gaan ze weer naar binnen om hun fruit/broodje te eten en om wat te drinken.

Speellokaal / buiten spelen

Meestal gaan we twee keer per dag naar het speellokaal of naar buiten al naar gelang wat voor weer het is. In het speellokaal doen we de volgende activiteiten:
spelletjes: zangspel, tikspel, bewegen op muziek
spelen met materialen: ballen, pittenzakken, hoepels
groot materiaal: banken, klimtoestellen, dikke mat, touwen

Verder hebben we een aantal uren per week de beschikking over de grote gymzaal. De kinderen gymen in onderbroek en hemd, gympakjes zijn ook toegestaan en gymslofjes worden aangeraden.

Kring

We sluiten de ochtend af in de kring met een korte taal/rekenactiviteit (bv. een opzegversje, voorlezen, een telspel, een kleurspel) of gezellig liedjes zingen. Dan mogen ze hun jassen en tassen uit de gang halen en aandoen. Eventueel worden er werkjes uitgedeeld. We zingen een afscheidsliedje bij de deur en dan gaan de kinderen naar buiten, waar de ouders op het schoolplein staan te wachten. De kinderen die overblijven gaan naar de gemeenschapsruimte waar de overblijfmoeders aanwezig zijn.

Dagindeling middag

Kring
De schooldeur gaat om 13.10 uur open. Er is dan geen spelinloop, we beginnen dan direct in de kring. We maken een keuze uit de volgende activiteiten:
taal- en rekenactiviteit
muziek
sociale vaardigheden
Daarna gaan we weer spelen en werken, gymmen of buiten spelen en sluiten we de middag net zo af als de morgen.

Andere activiteiten

Voorbereidend lezen, rekenen en schrijven
Vooral in groep 2 wordt veel aandacht besteed aan beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid. Er wordt taal gedaan zoals:
Woorden bedenken die met een s beginnen en hier plaatjes en voorwerpen bij zoeken,
lettergrepen klappen,
rijmen,
welke letter hoor je vooraan,
losse letters aan elkaar plakken tot één woord, r aa m = raam

Er worden rekenoefeningen gedaan zoals:
tellen tot 20,
cijfers tot 10,
gezelschapsspelletjes,
winkeltje spelen waar diverse begrippen aan de orde komen,
meer/minder, evenveel

Er worden schrijfoefeningen aangeboden zoals:
Werkbladen met schrijfoefeningen
Letters/woorden naschrijven/overtrekken
Getallen naschrijven/overtrekken
Schrijven op het white-bord

Woordenschat

Bij ieder nieuw Kleuterplein thema worden nieuwe woorden aangeboden. Daarbij krijgen we de hulp van Raai de Kraai. Raai is een grote stoffen handpop die bij alle activiteiten in de klas betrokken wordt. Ook in de andere groepen van de school werken we met een woordmonster, aangepast aan de leeftijd van de groep.

Zelfstandig werken

Het zelfstandig werken houdt in dat kinderen gedurende een bepaalde tijd zonder de hulp van de leerkracht gaan spelen/werken. De kinderen leren op deze wijze zelf problemen op te lossen en hulp aan elkaar te vragen.

Ontdektafel / verteltafel

De ontdektafel is voornamelijk bedoeld op voorwerpen te verzamelen die met het Kleuterplein thema te maken hebben en deze tentoon te stellen. Zowel de leerkracht, als de kinderen (en ook de ouders) kunnen diverse materialen inbrengen. Denk daarbij aan boekjes, fotomateriaal, speelgoed, spelletjes. Bij ieder thema zal de ontdektafel aan de orde komen.

Verjaardag

Het jarige kind mag op de troon zitten. Na de spelinloop besteden we aandacht aan de jarige. We zingen verjaardagsliedjes voor de jarige Job die uiteraard op de stoel mag staan. Meestal volgt een traktatie en dan is het feest compleet. Om 10.00 uur mag de jarige met twee gekozen vriendjes alle klassen rondgaan met een zelfgemaakte verjaardagskaart waarop de leerkrachten een felicitatie schrijven en stickers plakken.

Snuffelkastje

In dit kastje zitten o.a. zeepjes, knuffeltjes, kaarsen, inpakpapier, linten. Wanneer er iemand jarig is, gaat trouwen, gaat verhuizen of een baby krijgt, mogen de kleuters een cadeautje uit het kastje kiezen en inpakken. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf vertellen wat er aan de hand is en wat ze graag willen maken. Ook gaan ze er een kaart bij maken met een passende tekst erop.

Toneel

Eén keer per maand op woensdag van 11.15 - 12.00 uur hebben we toneel. Elke groep van de onderbouw zingt een liedje, doet een dansje, toneelstukje, playback nummer of iets dergelijks. We proberen alle kinderen aan bod te laten komen. De ouders worden persoonlijk uitgenodigd om een keer te komen kijken.

Kleuterpleinnieuwsbrief

Bij ieder thema die wij behandelen ontvangen de ouders een kleuternieuwsbrief. Middels deze brief brengen wij de ouders op de hoogte van de diverse activiteiten die aan de orde komen. Vaste onderdelen zijn woorden en begrippen, prentenboeken, taal en rekenoefeningen, extra activiteiten. Ook worden belangrijke data doorgegeven.

 OBS de Waterlelie

Directeur: Pieky Jansen

Albert Verweijstraat 1
9673 BL, Winschoten

0597 - 354404

obsdewaterlelie@sooog.nl