Groep 3

Wat doen we in groep 3:


Veilig leren lezen

In groep 3 werken we met de methode 'Veilig Leren Lezen' (kim-versie). Deze methode besteedt aandacht aan lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. De methode bestaat uit 13 kernen. In de eerste 7 keren staat het aanleren van nieuwe letters en het oefenen van een goede leestechniek centraal. In de laatste 6 kernen komen bijzondere leesregels en letterclusters aan bod (bijv. sch, ng, nk) en groeit de leestechniek uit tot een geautomatiseerd proces.
Wij bieden het leesonderwijs in verschillende werkvormen aan: klassikaal, coöperatief, individueel en middels maatjeswerk. Tevens lezen de kinderen drie keer per week met een tutor. wij vinden het belangrijk dat de kinderen lezen leuk (gaan) vinden en blijven vinden. Wij stimuleren dit onder andere door boekpromotie en voorlezen. In de klas is een leeshoek waar de kinderen uit verschillende soorten boeken kunnen kiezen: leesboeken, informatieboeken, strips, prentenboeken en versjesboeken.
De methode heeft elke kern een ander thema. Rond dit thema worden de woordenschatlessen gegeven. Teven hebben we in de klas een woordenschathoek, waarin de kinderen de woorden kunnen oefenen.


Rekenen

We rekenen met de methode 'Wereld in Getallen'. We starten in groep 3 met het tellen tot 20. Het splitsen van de getallen tot 10 zorgt ervoor dat de kinderen de sommen t/m 10 kunnen maken. We gaan de getalrij verder verkennen en ook sommen tot 20 maken. Iedere week hebben we een projectles waar we rekenonderdelen zoals rekenen met geld, meten en nog veel meer aanbieden. Uiteindelijk kunnen we sommen maken t/m 20 en tellen tot 100.


Schrijven

We werken met de schrijfmethode 'Pennenstreken'. Deze schrijfmethode is gekoppeld aan de leesmethode waardoor de aangeleerde letter ook als een 'schrijfletter' wordt aangeleerd.


Kanjertraining

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Het kanjerverhaal uit groep 1/2 krijgt een vervolg in groep 3. Met behulp van verhalen en petjes werken we aan een fijn sociaal-emotioneel klimaat in onze klas.
De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van de gouden weken.
Een goed begin is het halve werk! Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. De eerste weken van het schooljaar zijn belangrijk voor het creëren van een fijne sfeer in de groep. Leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de regeld en ook het groepsvormingproces begint na een vakentie weer helemaal opnieuw. Op onze school worden de Gouden Weken ingezet om een goede basis voor een fijne sfeer te leggen.


Natuurzaken en Wereldzaken

In het schooljaar 2020-2021 hebben we twee nieuwe methodes ingevoerd. Het gaat om een methode voor Natuur en Techniek: "Natuurzaken" en een methode aardrijkskunde en topografie: "Wereldzaken".

Natuurzaken

Natuurzaken neemt kinderen mee door de natuur. Dat is leuk en herkenbaar, want natuur is overal om ons heen! In alle thema's is de natuur in les 1 het uitgangspunt, in les 2 geeft natuurkunde de verklaringen en maakt techniek in les 3 gebruik van die verklaringen. Deze logische opbouw zorgt voor herkenbaarheid. 

Elk leerjaar behandelt vijf thema's. In groep 7-8 worden de thema's uit groep 5-6 uitgediept en uitgebreid. Voor leerlingen die extra uitdaging aan kunnen, biedt elke les twee plusopdrachten. 
Creativiteit neemt in de plusopdrachten een belangrijke plaats in. Leerlingen maken bijvoorbeeld een werkstuk of schrijven en voeren een zelfbedacht toneelstuk op. 

Wereldzaken

Met Wereldzaken ontdekken kinderen Nederland, Europa en de rest van de wereld. Het werken met de interactieve topografische kaart is een ware beleving. Hoe wonen mensen in een woestijn? Hoe zijn verschillende landschappen ontstaan? Met dit soort vragen wakkert deze aardrijkskundemethode de nieuwsgierigheid van kinderen aan en laat hen verder kijken dan hun eigen woonplaats en land.

Samenwerking tussen Natuurzaken en Wereldzaken

Zwijssen biedt in groep 3 en 4 de zaakvakken aan in één methode: De Zaken 3-4. In zowel groep 3 als 4 komen elf thema's voorbij. 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' staan hierin centraal. De thema's zijn gekoppeld aan de kernen van Veilig leren lezen. 

Met de wereldoriëntatiethema's verbinden we De Zaken met elkaar. In de thema's staan ontdekkend en onderzoekend leren en de 21e-eeuwse vaardigheden centraal. In het wereldoriëntatiethema verkennen de leerlingen eerst het onderwerp, daarna onderzoeken ze het en tot presenteren ze hun bevindingen.

Wilt u meer informatie over De Zaken?

Via onderstaande link kunt u 8 korte filmpjes van 1 minuut vinden die de meest gestelde vragen behandelen:

Meest gestelde vragen

 


Overige vakken:

- Verkeer
- Creatieve vakken: handvaardigheid,tekenen en muziek
- Bewegingsonderwijs

Zes tot acht keer per schooljaar hebben we toneel. Iedere groep bereidt een aantal 'acts' voor. Dit kan zijn een dansje, een lied, een toneelstukje, acrobatiek, een gedichtje of een playbacknummer. Ouders worden uitgenodigd om te komen kijken en te genieten.

 OBS de Waterlelie

Directeur: Pieky Jansen

Albert Verweijstraat 1
9673 BL, Winschoten

0597 - 354404

obsdewaterlelie@sooog.nl