Groep 3

Groep 3
Wat doen we in groep 3:


Veilig leren lezen

In groep 3 werken we met de methode 'Veilig Leren Lezen' (kim-versie). Deze methode besteedt aandacht aan lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. De methode bestaat uit 13 kernen. In de eerste 7 keren staat het aanleren van nieuwe letters en het oefenen van een goede leestechniek centraal. In de laatste 6 kernen komen bijzondere leesregels en letterclusters aan bod (bijv. sch, ng, nk) en groeit de leestechniek uit tot een geautomatiseerd proces.
Wij bieden het leesonderwijs in verschillende werkvormen aan: klassikaal, coöperatief, individueel en middels maatjeswerk. Tevens lezen de kinderen drie keer per week met een tutor. wij vinden het belangrijk dat de kinderen lezen leuk (gaan) vinden en blijven vinden. Wij stimuleren dit onder andere door boekpromotie en voorlezen. In de klas is een leeshoek waar de kinderen uit verschillende soorten boeken kunnen kiezen: leesboeken, informatieboeken, strips, prentenboeken en versjesboeken.
De methode heeft elke kern een ander thema. Rond dit thema worden de woordenschatlessen gegeven. Teven hebben we in de klas een woordenschathoek, waarin de kinderen de woorden kunnen oefenen.


Rekenen

We rekenen met de methode 'Wereld in Getallen'. We starten in groep 3 met het tellen tot 20. Het splitsen van de getallen tot 10 zorgt ervoor dat de kinderen de sommen t/m 10 kunnen maken. We gaan de getalrij verder verkennen en ook sommen tot 20 maken. Iedere week hebben we een projectles waar we rekenonderdelen zoals rekenen met geld, meten en nog veel meer aanbieden. Uiteindelijk kunnen we sommen maken t/m 20 en tellen tot 100.


Schrijven

We werken met de schrijfmethode 'Pennenstreken'. Deze schrijfmethode is gekoppeld aan de leesmethode waardoor de aangeleerde letter ook als een 'schrijfletter' wordt aangeleerd.


Kanjertraining

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Het kanjerverhaal uit groep 1/2 krijgt een vervolg in groep 3. Met behulp van verhalen en petjes werken we aan een fijn sociaal-emotioneel klimaat in onze klas.
De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van de gouden weken.
Een goed begin is het halve werk! Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. De eerste weken van het schooljaar zijn belangrijk voor het creëren van een fijne sfeer in de groep. Leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de regeld en ook het groepsvormingproces begint na een vakentie weer helemaal opnieuw. Op onze school worden de Gouden Weken ingezet om een goede basis voor een fijne sfeer te leggen.


Overige vakken:

- wereldoriëntatie: natuur en techniek
- verkeer
- creatieve vakken: handvaardigheid, tekenen en muziek
- bewegingsonderwijs

Zes tot acht keer per schooljaar hebben we toneel. Iedere groep bereidt een aantal 'acts' voor. Dit kan zijn een dansje, een lied, een toneelstukje, acrobatiek, een gedichtje of een playbacknummer. Ouders worden uitgenodigd om te komen kijken en te genieten.

 OBS de Waterlelie

Clusterdirecteur: Pieky Jansen

Schoolcontactpersoon: Bianca Horlings

Albert Verweijstraat 1
9673 BL, Winschoten

0597 - 354404

obsdewaterlelie@sooog.nl