Groep 4

Wat doen we in groep 4:

Lezen, rekenen, taal, spelling, schrijven, biologie, verkeer, kanjertraining, gym, handvaardigheid, tekenen, toneel.

Lezen

Het leesonderwijs bestaat uit een aantal onderdelen:

1. Technisch lezen
3 x in de week hebben we technisch lezen uit de methode Estafette. Bij het werken met Estafette ligt het accent op het aanleren van een goede technische leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in correct lezen, vlot lezen en vloeiend lezen. Maar daarnaast wordt in de methode ook veel ruimte gegeven aan leesplezier.
Kinderen leren allereerst een technische vaardigheid op een hoog niveau. En daardoor kunnen ze ook plezier in het lezen krijgen of houden, zodat ze in de toekomst gebruik blijven maken van de verworven leesvaardigheid. Ook het lezen van interessante boeken, strips en tijdschriften hoort bij het technisch leesonderwijs.

2. Begrijpend lezen
Het begrip van leesteksten is van groot belang voor de verdere studie van de kinderen. Begrijpt een kind een tekst niet, zal hij of zij zich deze ook niet eigen kunnen maken. Wij werken met de online methode Nieuwsbegrip.
Nieuwsbegrip biedt elke week een nieuw onderwerp aan, dat mooi aansluit bij de actualiteit. Iets dat pas in het nieuws of op tv is geweest en veelal de interesse van de kinderen wekt.

En nog... Voorlezen
Ook in groep 4 is het voorlezen nog heel leuk, maar vooral ook heel belangrijk ter bevordering van het leesplezier. Elke dag tijdens het eten, worden de kinderen voorgelezen.

Rekenen

Voor rekenen gebruiken we de methode “De wereld in getallen”.
In groep 4 leren de kinderen rekenen tot 100 (plus en min sommen). Ze maken kennis met de verschillende tafels. Verder wordt er veel aandacht besteed aan klokkijken (analoog en digitaal), wegen en geldsommen. Ook komen er dit jaar verhaaltjessommen aan bod.

Taal, spelling

Taal

We werken met de methode Taal actief. We werken met thema's. Elk thema duurt 4 weken. 3 weken les en de vierde week is de herhalingsweek en de toetsweek. Elke week begint met een ander verhaal, dit vormt het uitgangspunt voor het hele thema. Taal actief differentieert op 3 niveaus. Er wordt veel aandacht besteed aan de woordenschat.

Spelling

Ook voor spellen hebben we Taal actief.
Spelling heeft dezelfde opbouw als taal. Elke week leren de kinderen 4 categoriewoorden. Na 3 weken is er een woordendictee en een zinnen dictee.
De methode heeft leuke filmpjes om de categorieen aan te leren.

Sociaal- / emotionele ontwikkeling

Wij werken met de methode Kanjertraining.
Wel bekend om de verschillende petten. Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de groep goed te houden of te verbeteren.

Elke week hebben we Kanjertraining. Tijdens de Kanjertraining wordt een verhaal of bepaalde gedragingen besproken en uitgespeeld met de verschillende petten. We eindigen altijd met een vertrouwensoefening.

Toneel

Elke maand hebben wij een maandsluiting. Alle groepen gaan een liedje, een versje, een toneelstukje o.i.d. voorbereiden en aan elkaar laten zien. De groepen 1 t/m 3 gaan samen en de groep 4 t/m 8. Tijdens deze maandsluitingen mogen de ouders komen kijken.

Handvaardigheid, tekenen

Twee keer in de week staat handvaardigheid op het programma en 1 keer per week tekenen. Meestal werken we aan een bepaald thema. Het thema in oktober is bijvoorbeeld de Kinderboekenweek. Hier besteden we met handvaardigheid en tekenen dan ook uitgebreid aandacht aan. Het is voor kinderen heel belangrijk dat ze zich creatief leren uiten. Het uiteindelijke product is niet zo heel belangrijk. Het proces er naar toe is veel belangrijker.

Natuurzaken en Wereldzaken

In het schooljaar 2020-2021 hebben we twee nieuwe methodes ingevoerd. Het gaat om een methode voor Natuur en Techniek: "Natuurzaken" en een methode aardrijkskunde en topografie: "Wereldzaken".

Natuurzaken

Natuurzaken neemt kinderen mee door de natuur. Dat is leuk en herkenbaar, want natuur is overal om ons heen! In alle thema's is de natuur in les 1 het uitgangspunt, in les 2 geeft natuurkunde de verklaringen en maakt techniek in les 3 gebruik van die verklaringen. Deze logische opbouw zorgt voor herkenbaarheid. 

Elk leerjaar behandelt vijf thema's. In groep 7-8 worden de thema's uit groep 5-6 uitgediept en uitgebreid. Voor leerlingen die extra uitdaging aan kunnen, biedt elke les twee plusopdrachten. 
Creativiteit neemt in de plusopdrachten een belangrijke plaats in. Leerlingen maken bijvoorbeeld een werkstuk of schrijven en voeren een zelfbedacht toneelstuk op. 

Wereldzaken

Met Wereldzaken ontdekken kinderen Nederland, Europa en de rest van de wereld. Het werken met de interactieve topografische kaart is een ware beleving. Hoe wonen mensen in een woestijn? Hoe zijn verschillende landschappen ontstaan? Met dit soort vragen wakkert deze aardrijkskundemethode de nieuwsgierigheid van kinderen aan en laat hen verder kijken dan hun eigen woonplaats en land.

Samenwerking tussen Natuurzaken en Wereldzaken

Zwijssen biedt in groep 3 en 4 de zaakvakken aan in één methode: De Zaken 3-4. In zowel groep 3 als 4 komen elf thema's voorbij. 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' staan hierin centraal. De thema's zijn gekoppeld aan de kernen van Veilig leren lezen. 

Met de wereldoriëntatiethema's verbinden we De Zaken met elkaar. In de thema's staan ontdekkend en onderzoekend leren en de 21e-eeuwse vaardigheden centraal. In het wereldoriëntatiethema verkennen de leerlingen eerst het onderwerp, daarna onderzoeken ze het en tot presenteren ze hun bevindingen.

Wilt u meer informatie over De Zaken?

Via onderstaande link kunt u 8 korte filmpjes van 1 minuut vinden die de meest gestelde vragen behandelen:

Meest gestelde vragen

 

 OBS de Waterlelie

Directeur: Pieky Jansen

Albert Verweijstraat 1
9673 BL, Winschoten

0597 - 354404

obsdewaterlelie@sooog.nl