IMC Basis

We doen met ingang van het schooljaar 2019-2020 mee aan IMC Basis.

IMC Basis komt voort uit het gedachtengoed van Stichting IMC Weekendschool. Sinds 1998 brengen wij motivatiegericht onderwijs waarbij bevlogen professionals als gastdocenten leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool inspireren. Terwijl onze weekendscholen het onderwijs aanvullend en op individuele basis op zondag aanbieden, biedt IMC Basis het programma doordeweeks op scholen aan, zodat we alle kinderen kunnen bereiken.

Missie

IMC Basis bereidt jongeren in een vroeg stadium voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: werk gaan doen wat bij hen past en waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen. Lessen van bevlogen vak experts verruimen het blikveld van de jongeren, laten hen experimenteren met hun voorkeuren en stimuleren hen om lef te hebben en hun interesses te volgen. In de ontvankelijke leeftijdsfase van tien tot dertien jaar wordt zo de basis gelegd om gemotiveerd in het leven te staan.

Visie

IMC Basis stelt zich ten doel dat alle jongeren, van alle sociale klassen en van alle schoolniveaus zó worden opgeleid dat ze gemotiveerd een maatschappelijke rol kunnen innemen. IMC Basis stelt motivatie dan ook centraal. Onderwijs door enthousiasmerende vak experts is bij uitstek de wijze om motivatie te voeden. Jongeren zijn van nature gemotiveerd om mee te doen en leren, als ze hiertoe de kans krijgen, spelenderwijs de wereld en hun voorkeuren kennen. Bovendien creëren ze zo ervaringen waar ze bij latere keuzemomenten op teruggrijpen, bijvoorbeeld voorkeuren voor professionele omgevingen, vak inhoud, beroepsethiek, expressievormen, omgangsvormen, leefstijlen. IMC Basis kenmerkt zich dan ook door ervaren in plaats van 'leren over'.

Doelstellingen

IMC Basis brengt gedurende twee schooljaren een programma aanvullend onderwijs voor alle leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. Onder reguliere lestijd, in nauwe samenwerking met de school en de betrokken leerkrachten en met gastdocenten uit de directe omgeving van de school.

IMC Basis lessen bereiden de leerlingen erop voor dat ze later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes kunnen maken.

Dit bereikt IMC Basis door het versteken van:

Toekomstperspectieven: de leerlingen krijgen een breed beeld van de maatschappij en van hun mogelijkheden. Door IMC Basis staan jongeren goed geïnformeerd in het leven.
Zelfvertrouwen: de leerlingen ontdekken hun talenten en voorkeuren in de samenwerking met bevlogen vak experts. Bekrachtiging, aanmoediging en vaardigheidstrainingen dragen bij aan sterker zelfvertrouwen.
Verbondenheid: de leerlingen volgen levensecht onderwijs, vol actuele casussen en vraagstukken. Zo worden ze zich ervan bewust dat ze deel uitmaken van, invloed kunnen uitoefenen op, en een bijdragen kunnen leveren aan de maatschappij.


Nieuwsbrief 1 20-21 (PDF)


 OBS de Waterlelie

Directeur: Pieky Jansen

Albert Verweijstraat 1
9673 BL, Winschoten

0597 - 354404

obsdewaterlelie@sooog.nl