Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan (vergelijkbaar met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven).
De raad is bevoegd:
- te overleggen over alle zaken die met de school te maken hebben
- het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren
- in een aantal zaken besluiten te nemen
Deze bevoegdheid is vastgelegd in het MR-reglement. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn het werkplan (plan schooltijden, lesrooster, groepsindeling, verdeling van leerkrachten, vakantierooster enz.), benoeming van leerkrachten, schoolontwikkeling, etc.
De MR bestaat uit een door de ouders gekozen geleding bestaande uit drie personen en een geleding die uit het leerkrachtenteam is gekozen, ook bestaande uit drie personen. De MR-vergaderingen zijn openbaar.
De medezeggenschapsraad vergadert in principe zes keer per schooljaar.

Namens de oudersgeleding:

René Sweertman
Michiel Boddeus
Ferdi Doddema

Namens de leerkrachtengeleding:

Marlou Schoffelen
Jeroen Weeke
Yvonne Meijer

Afgevaardigde van de ouderraad (or)

Ingrid Frikken - Lagerweij

Mocht u contact met ons op willen nemen kan dit via de mail: mr-obsdewaterlelie@sooog.nl

Binnen de stichting is tevens een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) werkzaam. Voor bepaalde (school overstijgende) beleidsbeslissingen heeft het schoolbestuur van deze raad instemming of advies nodig.

 

Jaarverslag 2022 (PDF)
Notulen 23 januari 2023 (PDF)
Notulen 4 april 2023 (PDF)
Notulen 26 juni 2023 (PDF)
Notulen 18 september 2023 (PDF)

 OBS de Waterlelie

Directeur: Pieky Jansen

Albert Verweijstraat 1
9673 BL, Winschoten

0597 - 354404

obsdewaterlelie@sooog.nl