Ouderraad

De ouderraad vormt een schakel in het overleg en de samenwerking tussen de ouders en het team. De OR bestaat uit een door de ouders gekozen vertegenwoordiging en is gericht op het stimuleren en vergroten van betrokkenheid van de ouders bij de school en het activeren hiervan.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
- het coördineren van ouderparticipatie
- het organiseren van activiteiten en evenementen in samenwerking met het team, zoals feestdagen, sport-en spelactiviteiten
Bij de deelname aan deze activiteiten is het wel de bedoeling dat de privacy gewaarborgd wordt.
De OR stelt, in samenspraak met de MR, de vrijwillige ouderbijdrage vast. Deze bijdrage wordt onder andere besteed aan traktaties bij evenementen en vieringen, sinterklaascadeaus, maaltijden bij kerst- en/of paasfeest. Het bankrekeningnummer van de OR is NL90 SNSB 0902.5839.99.

Namen van leden:

Elma de Jong (voorzitter)
Ingrid Frikken - Lagerweij (penningmeester)
Coby Tuil
Francien Bats
José Leeraar
Vincent Rijnbergen
Freeke van Weerlee
Wendy Schiltkamp
Linda Mulder

 OBS de Waterlelie

Directeur: Pieky Jansen

Albert Verweijstraat 1
9673 BL, Winschoten

0597 - 354404

obsdewaterlelie@sooog.nl