Over ons

De Waterlelie is een openbare school en wij staan volledig achter de doelstellingen van het openbaar onderwijs. Bij ons wordt een ieder, ongeacht afkomst of levensbeschouwing, in zijn waarde gelaten, bestaat er tolerantie ten opzichte van andere meningen en wordt een ieder met respect tegemoet getreden. Onze belangrijkste opdracht is de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst.

Onze school wil een lerende organisatie zijn. Dat betekent dat we vanuit onze visie op kinderen en onderwijs voordurend aan het leren zijn van en met elkaar en ons onderwijs voordurend aanpassen. Omgekeerd betekent het eveneens dat onze visie op kinderen en onderwijs niet voor de eeuwigheid vastligt. Ook die verandert van tijd tot tijd en zal dus regelmatig worden aangepast. 

De kernwaarden waar we ons onderwijs op baseren zijn de volgende:

We respecteren elkaar

Leerkrachten, directie, ouders en kinderen gaan op een respectvolle manier met elkaar om. 
Bij respect laat je merken dat je iemand aanvraadt en erkent als een gelijkwaardig en waardevol persoon. Onderling respect is belangrijk. Ieder mens heeft behoefte aan waardering, erkenning en respect.

We gaan met plezier naar school

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Met plezier naar school gaan is een voorwaarde om tot leren te komen. Ook voor de ouders en de leerkrachten moet onze school een plek zijn waar ze graag komen en zich welkom voelen.

We doen het samen

De driehoek ouders - kind - leerkrachten vinden we cruciaal. Samen op één lijn zitten is de meest ideale situatie om verder te komen. Het biedt vertrouwen en structuur wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. indien nodig doen we een beroep op externe partners. 

We zijn hier om te leren

Op de Waterlelie werken we procesgericht. Naast de eindbestemming is de weg ernaar toe belangrijk. Welke hobbels komen we tegen? Welke obstakels moeten we overwinnen? Een kind mag bij ons fouten maken en zichzelf tegen komen. 

We doen ons best

 

 

 OBS de Waterlelie

Directeur: Pieky Jansen

Albert Verweijstraat 1
9673 BL, Winschoten

0597 - 354404

obsdewaterlelie@sooog.nl