Over ons

De Waterlelie is een openbare school en wij staan volledig achter de doelstellingen van het openbaar onderwijs. Bij ons wordt een ieder, ongeacht afkomst of levensbeschouwing, in zijn waarde gelaten, bestaat er tolerantie ten opzichte van andere meningen en wordt een ieder met respect tegemoet getreden. Onze belangrijkste opdracht is de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst.

De kernwaarden waar we ons onderwijs op baseren zijn de volgende:

Plezier

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan.en met plezier weer naar huis gaan. Met plezier naar school gaan is een voorwaarde om tot leren te komen. Vind je het leuk dan leer je vanzelf. Ook voor de ouders en de leerkrachten moet onze school een plek zijn waar ze graag komen en zich welkom voelen.
De Waterlelie is een school waar het plezier vanaf spat!

Kind centraal

Het kind staat centraal op de Waterlelie. Ieder kind is uniek en wij proberen dan ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij de talenten en kwaliteiten van ieder kind. De weg aan het begin van de schoolloopbaan ligt nog open en is niet vooraf bepaald. Samen met het kind en de ouders geven wij richting aan de route van het kind. Wat komen we tegen op het pad. Het is een groot avontuur die we samen met de ouders en het kind bewandelen.
De Waterlelie is een school die kinderen in hun kracht zet.

Procesgericht

Op de Waterlelie werken we procesgericht. Naast de eindbestemming is de weg ernaar toe belangrijk. Welke hobbels komen we tegen. Welke obstakels moeten we overwinnen. Een kind mag bij ons fouten maken en tegen zichzelf aanlopen.
Wie moeilijkheden overwint komt weer een stap verder.

Verbinding

De driehoek ouders - kind - leerkracht vinden we cruciaal. Alleen samen komen we tot de mooiste oplossingen. Samen op één lijn zitten is de meeste ideale situatie om verder te komen. En biedt vertrouwen en structuur wat een kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. Coöperatieve werkvormen zijn een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. Hiermee vergroten wij de betrokkenheid van de leerlingen bij de les. Tevens ontwikkelen de kinderen hiermee hun sociale vaardigheden.
Een lach is de kortste afstand tussen mensen.

Hoofd - hart en handen / De totale ontwikkeling

Wij richten ons op school niet alleen op kennisoverdracht maar op de gehele ontwikkeling van het kind. We ontwikkelen het hoofd, hart en handen. In ons onderwijs ijn fysieke ontwikkeling, en de creatieve ontwikkeling ook heel belangrijk.
Volg je hart want dat klopt.

Soft skills

Met onze Kanjertraining besteden we aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Wie ben jij? Waar liggen je kwaliteiten en talenten? Hoe gaan we om met pesten. Hiermee willen we bereiken dat het kind als hij onze school verlaat een zelfstandig persoon is die weet wat hij wil. En ook in staat is om om te gaan met tegenslagen en teleurstellingen.
Laat los waar je last van hebt, houdt vast waar je plezier van hebt.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

 OBS de Waterlelie

Directeur: Pieky Jansen

Albert Verweijstraat 1
9673 BL, Winschoten

0597 - 354404

obsdewaterlelie@sooog.nl